Di bawah ini yaitu rangkaian nama bayi lelaki Islam moden beserta berarti :

Abdul Falah Eka Cahaya : hamba yang beruntung jadi satu cahaya untuk sesama

Abdul Hadi Khabir : hamba Allah yang kaya serta sempurna

Abdullah Hafiz Dhiaurrahman : hambaNya yang bersinar penuh kasih serta jadi pelindung untuk sesama

Abdullah Rafif : hambaNya yang berbudi pekerti

Abdullah Tahsin Pramudya : hamba Allah yang suka memperbaiki serta bijaksana

Abdullah Umran Assunni : hamba Allah yang penuh dengan kemakmuran serta adalah seorang pakar sunnah

Abdullah Majid Tsurayya : hamba Allah yang sangat mulia seperti gugusan bintang

Abdun Khabir Munawwir : hamba Allah yang sempurna serta bercahaya

Abi Shafwan Arifuddin : laki-laki yang berpikiran jernih serta mengerti agama Islam

Abiyu Abdu Mubarak : hamba Allah yang mulia jiwanya serta diberkahi hidupnya

Addar Quthni Karim Izzatul : yang dimuliakan serta dihormati laksana imam perawi haddits

Adib Putra Haya : lelaki yang berbudi baik dalam kehidupan

Aditya Irfanul Ad-Din : yang pintar dalam ilmu agama serta bijaksana

Aditya Zainul Muttaqin : pintar serta jadi perhiasan untuk orang yang bertakwa

Adskhan Fahmi Fawwaz : ksatria yang memiliki pemahaman/wawasan luas serta selalu beruntung

Ahmad Ghulam Fahruddin : pemuda terpuji yang menjadi kebanggaan agama

Ahmad Makarim Hakim : lelaki yang terpuji, mulia hidupnya, serta penuh kebijaksanaan

Amiruddin Adlan Mahasin : pemimpin agama yang adil serta penuh kebaikan

Amiruddin Majid Ubaidillah : hamba Allah yang sangat mulia serta merupakan pemimpin agama Islam

Anwar Ulumuhul Kabir : lelaki dengan beragam ilmu, bersinar, serta sempurna

Arif Tamam Aziz : lelaki perkasa yang begitu sempurna kebijaksanaannya

Arif Umran Tajuzzaman : lelaki bijaksana yang penuh dengan kemakmuran serta adalah mahkota zaman

Ashim Shalih Taqiyyuddin : lelaki shaleh yang menjauhi maksiat serta begitu bertaqwa dalam agama

Aziz Manshur Umair : lelaki yang begitu perkasa serta seorang prajurit yang menang laksana Umair

Azzam Tsawab Mustaqim : yang berniat baik, meniti jalan yang lurus, serta mendapatkan pahala kerananya.

Bagas Marwan Alauddin : lelaki yang kuat serta mulia dengan urusan yang lurus

Daffa Jihad Fisabilillah : pria yang kuat bertahan dalam perjuangan di jalan Allah

Daffa Karim Ansharri : lelaki penyayang serta mulia yang mempunyai pertahanan yang kuat

Daffa Shadiq Nasrullah : lelaki yang jujur serta pertahanan imannya kuat, dan memperoleh pertolongan dari Allah

Faisal Hanif Mufida : lelaki muslim yang berguna serta dapat memisahkan antara haq serta bathil

Fauzi Alimuddin : sang pemenang yang penuh dengan ilmu agama Islam

Ghani Putra Mubarak : anak lelaki yang diberkahi kemewahan

Gilang Ayyasy Umran : lelaki yang bercahaya terang serta panjang usia dan hidupnya penuh kemakmuran

Habibi Eka Hadaya : lelaki kesayangan pertama sebagai hadiah dari Allah

Hadil Zayan Muntasir : lelaki juara yang begitu elok wajahnya serta jadikan tuntunan untuk sesama

Hasib Ghandur Dzulhannan : pemuda rupawan yang berketurunan mulia serta penuh kasih sayang antar sesama

Imam Nur Mahardika : pemimpin umat yang berilmu serta jadi cahaya

Irfan Yusran : yang berpengetahuan serta memiliki kekayaan

Javier Aktam Khairullah : kebaikan dari Allah yang terang serta mulia

Jinan Makarim Safaraz : lelaki seperti taman yang mulia serta dihormati

Jufri Rijal Sajana : lelaki bijaksana serta kuat laksana seekor singa

Jundullah Ulya Ar-Rabih : prajurit yang mulia serta tinggi kedudukannya dan begitu beruntung

Kamil Putra Majid : anak lelaki yang memiliki sifat baik serta terpuji

Karim Abdullah Ushaim : hamba Allah yang begitu mulia serta terpelihara dari keburukan

Karim Malik Syihabun : berdaulat serta mulia seperti bintang

Karim Tabi Al-Wafi : pengikut ajaran islam yang mulia serta memancarkan kesempurnaan

Khabir Ulwan Shiddiq : lelaki yang tinggi kedudukannya, terpuji sifat benarnya, dan pakar dalam bagiannya

Khairuddin Mufid Hanan : anak lelaki yang digeruni.
serta memberi manfaat untuk sesama untuk kebaikan agama

Lutfhi Hadi Hamizan : lelaki lembut nan cerdik serta selalu mendapat petunjuk

Majid Ashim Shalih : lelaki yang sangat mulia serta jauh dari maksiat dan baik perilakunya

Malik Abdu Al-Hadi : hambaNya yang berdaulat serta selalu di beri petunjuk oleh Allah SWT

 

Kredit: nasihatmedia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *